Supreme switch

Supreme switch je inovativan uređaj sa kojim se vrši premeštanje linija (sa jednog pin-a OBD2 na drugi), a može se koristiti i kao produžni kabl (OBD2 extender). Uređaj je 100% kompatibilan sa Multiecuscan, Forscan i DDT4ALL aplikacijama, kao i bilo kojim drugim softverom za dijagnostiku. Prednosti Supreme switch u odnosu na druge komercijalno dostupne adaptere […]

Read More