Supreme switch

Supreme switch je inovativan uređaj sa kojim se vrši premeštanje linija (sa jednog pin-a OBD2 na drugi), a može se koristiti i kao produžni kabl (OBD2 extender). Uređaj je 100% kompatibilan sa Multiecuscan, Forscan i DDT4ALL aplikacijama, kao i bilo kojim drugim softverom za dijagnostiku.

Prednosti Supreme switch u odnosu na druge komercijalno dostupne adaptere za sličnu namenu:

  • 100% bezbedan za svako vozilo!
  • koristi se samo jedan adapter, koji može da služi i kao OBD2 extender;
  • nema potrebe za promenom adaptera prilikom rada sa više sistema na vozilu;
  • mogućnost rada sa CAN BUS (pin 6 i 14) prilikom korišćenja K linije (adapteri/položaj 1, 2 i 4)
Supreme switch

Bezbednost vozila pre svega!

Uvažavajući osnovnu potrebu da uređaj bude bezbedan za vozilo, napravljen je Supreme switch sa kojim možete biti sigurni da bez obzira na položaj prekidača i bez obzira o kom vozilu se radi budete sigurni da nećete napraviti nikakvu štetu na vozilu! Čuvena poruka na sajtu Multiecuscan: „NE KORISTITE modifikovan interfejs sa kratko spojenim pinovima 1 i 9 (tj. zeleni adapter A1) na Grande Punto, Punto Evo, Punto 2012, 500, 500l, 500x, Doblo (152), Doblo (263), Qubo, Ducato 250, Panda 2012, Uno 2010, Bravo 2014, Delta 2014, Freemont, Thema/300c, Alfa Mito, Giulietta, Giulia, Stelvio, Ypsilon 2011!

Kompatibilnost

Nadalje, zadržana je kompatibilnost sa adapterima za Multiecuscan (A1, A2, A3, A4, A5 i A6) pa tako svim ili većini sistema kojima se pristupalo sa tim adapterima se pristupa sa istim položajem prekidača na Supreme switch-u, u smislu da adapter A1 odgovara položaju 1, adapter A2 odgovara položaju 2 itd. Razlika je jedino pravljena kod adaptera A1 jer je on pre svega bio nebezbedan za pojedina vozila, pa se tako pojedinim sistemima kojima se pristupalo uz pomoć adaptera A1, u Supreme switch-u pristupa pored položaja 1 i kroz položaje 3 i 5. Na ovaj inventivan način, Supreme switch postaje bezbedan za bilo koje vozilo jer nijedna linija (OBD2 pin) nije spojena jedna sa drugom, bez obzira na izbor položaja prekidača, uvek se dakle radi premeštanje sa jednog na drugi pin određene linije.

Unapređena funkcionalnost

Takođe, unapređena je i proširena funkcija pojedinih adaptera, pa je tako prilikom korišćenja položaja 1, 2 ili 4 moguće koristiti i raditi sisteme koji su na osnovnom CAN BUS (pin 6 i 14). To znači da ukoliko radite ABS na Alfa Romeo 159 i Supreme switch se nalazi u položaju 1, možete raditi sve ostale sisteme na tom vozilu za koje ne treba koristiti nikakav adapter, bez vraćanja Supreme switch-a u položaj 8 (OBD2 extender). Na ovakav način smanjujete potrebu za promenom položaja prekidača i olakšavate dijagnostiku kompletnog vozila.

Supreme switch položaj prekidačaAktivni pinovi – CAN BUS (CANH, CANL)Napomena
1K linija – pin 1; CAN BUS – pin 6, 14
2K linija – pin 3; CAN BUS – pin 6, 14
3K linija – pin 12; CAN BUS – pin 1, 9
4K linija – pin 13; CAN BUS – pin 6, 14
5K linija – pin 9; CAN BUS – pin 3, 11MS CAN – Ford grupacija
6K linija – pin 7; CAN BUS – pin 12, 13
7K linija – pin 7; CAN BUS – pin 13, 12MM CAN – Renault grupacija
8K linija – pin 7; CAN BUS – pin 6, 14HS CAN – OBD2 Extender
Tabela 1 – Pregled aktivnih pinova na Supreme switch u zavisnosti od polažaja prekidača

Korišćenje u aplikacijama

Forscan

Po zahtevu aplikacije prebaciti switch na uređaju u položaj MS CAN potrebno je prebaciti prekidač u položaj 5.

DDT4ALL

Po zahtevu aplikacije prebaciti switch na uređaju u položaj MM CAN (pristup multimediji) potrebno je prebaciti prekidač u položaj 7.

Multiecuscan (MES) i AlfaOBD

Oznake adaptera A1 do A6 odgovaraju položaju prekidača 1 do 6. Izuzetak je A1 gde se prlikom pristupa pinu 1 (uglavnom ABS sistemi) koristi položaj 1. Slika iz MES za A1 odnosno pin 1:

A1 or pin 1

prilikom pristupa pinu 9 (uglavnom klima – climate control) se koristi položaj 5. Slika iz MES za A1 odnosno pin 9:

A1 or pin 9

prilikom pristupa pinu 12 (uglavnom Xenon svetla) se koristi položaj 3. Slika iz MES za A1 odnosno pin 12:

A1 or pin 12